Lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un pamatfunkcijas, tajā tiek izmantotas pirmās puses obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Nolūkā uzlabot tīmekļa vietnes funkcionalitāti un saturu, ar Jūsu piekrišanu papildus šajā tīmekļa vietnē var tikt izmantotas pirmās puses statistikas sīkdatnes, lai analizētu apmeklējumu statistiku. Uzzināt vairāk

Piekrītu visām sīkdatnēm Izmantot nepieciešamās sīkdatnes

Liepājas pasākumu kalendāra lietošanas noteikumi

1. Lietotie termini

1.1. Pašvaldība – Liepājas pilsētas pašvaldības tīmekļa vietnes kalendars.liepaja.lv uzturētājs.
1.2. Portāls – pasākumu kalendāra tīmekļa vietne kalendars.liepaja.lv.
1.3. Pasākums – ar noteiktu mērķi organizēts, publikai atvērts un pieejams kultūras, sporta vai cita veida notikums, kas norisinās Liepājas administratīvajā teritorijā, par kuru Lietotājs publicējis informāciju.
1.4. Lietotājs – Pašvaldības iestādes, aģentūras, kapitālsabiedrības vai cita fiziska, vai juridiska persona, kura publicē informāciju par Pasākumu.
1.5. Portāla administrācijas vide – pasākumu kalendāra tīmekļa vietnes administrācijas vide, kurā Lietotāji reģistrējas un publicē informāciju par Pasākumiem.
1.6. Administrators – par tīmekļa vietnes publicētā satura atbilstību atbildīgā persona.

2. Vispārīgie noteikumi

2.1. Portāla mērķis ir vienkopus apkopot Liepājā notiekošos pasākumus, ērtā un pārskatāmā veidā sniedzot par tiem izsmeļošu informāciju liepājniekiem un pilsētas viesiem, kā arī sniegt iespēju ar to dalīties sociālajos tīklos un citos lietotājiem ērtos veidos.
2.2. Kalendāru savu pasākumu popularizēšanai var izmantot ikviens pasākumu organizators, kurš Liepājas administratīvajā teritorijā organizē pasākumu un ir piereģistrējies Portāla administrācijas vidē.
2.3. Portālā ievietotā informācija tiek izmantota, lai Pašvaldība un tās iestādes informētu iedzīvotājus un pilsētas viesus par norisēm pilsētā, iekļautu to savos sociālajos tīklos un publicitātes materiālos.

3. Informācijas publicēšana

3.1. Publicējot informāciju, Lietotājs atbild par to, ka viņa publicētā informācija (pasākuma apraksts, pasākuma nosaukums, fotogrāfijas, video, mūzika vai kāds cits fiziskas vai juridiskas personas radošas intelektuālās darbības produkts) ir likumīgi iegūta, un Lietotājam ir tiesības šos materiālus lietot un nodot Pašvaldībai.
3.2. Lietotājs atbild par savu vai citu personu datu publicēšanu Pasākuma informācijā, šajā gadījumā Pašvaldība uzskatāma par personu datu apstrādātāju attiecībā uz publicēto informāciju, ko ievietojis Lietotājs.
3.3. Lietotāja publicētā informācija par Pasākumu tiek automātiski dzēsta 14 mēnešus pēc Pasākuma beigām.

4. Lietotāja tiesības un pienākumi

4.1. Lietotājs pēc brīvas gribas var reģistrēties Portāla administrācijas vidē, lai pievienotu savus vai pārstāvētas organizācijas organizētos Pasākumus.
4.2. Lietotājs Portālā apņemas ievietot informāciju par reāliem pasākumiem, kas notiek Liepājas pilsētā un kas ir:
4.2.1. patiesa, precīza un pietiekami izsmeļoša;
4.2.2. gramatiski pareiza un atbilstoša Valsts valodas likumam.
4.2.3. kvalitatīva satura, tostarp teksti, foto, video materiāli
4.3. Lietotājs Portālā apņemas ievietot informāciju atbilstoša Portāla lietošanas rokasgrāmatai.
4.4. Lietotājam informācija par pasākumu ir jāpievieno ne vēlāk kā 2 (divas) nedēļas pirms pasākuma norises.

5. Pašvaldības tiesības un pienākumi

5.1. Pašvaldība var izmantot Lietotāja publicētu informāciju par pasākumiem, tostarp video, foto materiālus, atbilstoši 2.3. punktā norādītajam mērķim.
5.2. Portāla Administratoram ir tiesības brīvi izvēlēties pilsētas svarīgākos pasākumus, kurus izcelt kā aktuālākos pasākumus, pamatojoties uz pilsētas mārketinga plānā noteiktajām prioritātēm.
5.3. Portāla Administratoram ir tiesības labot ievietotā Pasākuma informāciju, par to nebrīdinot Lietotāju, kurš pievienojis konkrēto Pasākumu, gadījumos, kas saistīti ar gramatiskām, stilistikām vai neuzmanības kļūdām.

6. Neatbilstoša satura publicēšana

6.1. Portālā aizliegts ievietot informāciju par pasākumiem, kas vērsti uz nekārtībām, demolēšanu un politisku aģitāciju, pasākumiem, kas nav zinātniskā pieredzē balstīti (piemēram, zīlēšana, vēdiskā prakse u.tml.), kā arī reliģiskus pasākumus, izņemot pilsētas un valsts mēroga svētkus, un pasākumus, kas ir jāsaskaņo ar pašvaldību, bet tas nav izdarīts u.tml.
6.2. Portāla Administratoram ir tiesības dzēst ievietoto informāciju, iepriekš par to nebrīdinot, ja pasākums ir neatbilstošs, maldinošs, ar to publicēšanu tiek pārkāptas morāles un pieklājības normas, ja tiek musināts uz rasu, dzimumu un citu naidu, lietotas rupjības un necenzēti vārdi.
6.3. Neatbilstoša satura ievietošanas gadījumā Administrators patur tiesības izdzēst Lietotāju bez brīdināšanas un liegt pieeju kalendāram.

7. Personas datu apstrāde, Lietotājam publicējot informāciju

7.1. Publicētās informācijas personu datu pārzinis ir Lietotājs un uzņemas pilnu atbildību par saturu, kas tiek publicēts.
7.2. Pašvaldība pilda apstrādāja funkcijas nodrošinot platformu sabiedrības informēšanai – tīmekļa vietni.

8. Lietotāja personu datu apstrāde

8.1. Reģistrējoties Portāla administrācijas vidē, iegūto Lietotāja personas datu pārzinis ir Pašvaldība un apstrādā tos ar mērķi uzraudzīt Lietotāju publicēto Pasākumu saturu atbilstību saskaņā ar 6. punktu.
8.2. Tiesiskais pamats Lietotāja personas datu apstrādei ir Portāla lietošanas noteikumu izpilde saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu.
8.3. Pašvaldība Lietotāja personas datu apstrādi veiks un datus glabās ne ilgāk kā 2 gadus pēc pēdējās reģistrētās Lietotāja aktivitātes.
8.4. Lietotājam kā datu subjektam ir tiesības:
8.4.1. pieprasīt Pašvaldībai piekļūt Lietotāja kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot rakstisku pamatojumu lūgumam;
8.4.2. likumā noteiktajos gadījumos lūgt personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret apstrādi;
8.4.3. iesniegt sūdzību par nelikumīgu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā.
8.5. Iespējamie Lietotāja personas datu saņēmēji ir Pašvaldības pilnvarotie darbinieki (Portāla administrēšanai u.c.), apstrādātājs, kas nodrošina Portāla hostinga pakalpojumus.
8.6. Lietotājam par viņa personas datu apstrādes jautājumiem ir tiesības vērsties pie Pašvaldības personas datu aizsardzības speciālista. Kontaktinformācija: tālrunis: 63 422 331; adrese: Rožu iela 6, Liepāja; e-pasta adrese: das@liepaja.lv.

9. Citi noteikumi

Ar Portāla Administratoru var sazināties, rakstot uz e-pastu: samd@liepaja.lv, gadījumos, ja: konstatēts, ka pie pasākuma vietu izvēles nav norādīta kāda norises vieta; konstatēti Portāla darbības traucējumi vai rodas kādi citi jautājumi vai ierosinājumi saistībā ar Portāla darbību.

 

Sīkdatņu iestatījumi
Aizvērt×

Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.
Izmantojot Google tulkotāju, tiek piekrists pirmās puses mārketinga sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.